Gokyo

 • 1 de ashi barai
 • 2 hiza guruma
 • 3 sasae tsuri komi ashi
 • 4 uki goshi
 • 5 o soto gari
 • 6 o goshi
 • 7 o uchi gari
 • 8 seoi nage
 • 9 ko soto gari
 • 10 ko uchi gari
 • 11 koshi guruma
 • 12 tsuri komi goshi
 • 13 okuri ashi barai ashi bis
 • 14 tai otoshi
 • 15 arai goshi
 • 16 uchi mata
 • 17 ko soto gake
 • 18 tsuri goshi bis
 • 19 yoko otoshi
 • 20 ashi guruma
 • 21 hane goshi
 • 22 harai tsurikomi ashi
 • 23 tomoe nage ter
 • 24 kata guruma bis
 • 25 sumi gaeshi
 • 26 tani otoshi
 • 27 hane maki komi
 • 28 sukui mage
 • 29 utsuri goshi
 • 30 o guruma
 • 31 soto maki komi
 • 32 uki otoshi ter
 • 33 o soto guruma
 • 34 uki waza
 • 35 yoko wakare
 • 36 yoko guruma
 • 37 ushiro goshi
 • 38 ura nage
 • 39 sumi otoshi
 • 40 yoko gake
 • 41 seoi otoshi
 • 42 sode tsurikomi goshi
 • 43 morote gari
 • 44 kuchiki daoshi
 • 45 tawara gaeshi
 • 46 o soto otoshi
 • 47 yama arashi
 • 48 te guruma
 • 49 kani basami bis
 • 50 ikkomi gaeshi