Ude-ate

Yubisaki-ate: (Yubisaki=dita; ate=colpire)

1. Tsuki Dashi

2. Ryogan Tsuki

3. Suri Age

 

Kobushi-ate: (Kobushi=pugno; ate=colpire)

4. Tsukkake

5. Yoko Uchi

6. Tsuki Age

7. Mawashi Tsuki

8. Uraken Uchi

 

Tegatana-ate: (Tegatana=taglio della mano; ate=colpire)

9. Naname Uchi

10. Kiri Oroshi

 

Hiji-ate: (Hiji=gomito; ate=colpire)

11. Yoko Hiji Ate

12. Mawashi Hiji Ate

13. Mae Hiji Ate